home

Studietoelage 

Sinds vorig schooljaar zijn de school- en studietoelagen fors uitgebreid naar het kleuter- en lager onderwijs. Voor uw kleuter geldt er een beurs van €80 en voor studenten lager onderwijs tot €180.

U kan de nodige formulieren afhalen in het schoolsecretariaat, Molenstraat 8.

Voor meer info en ondersteuning kan u terecht bij:

ACW-Limburg (Ramazan ERBAŞ): 011 290 865
Surf naar www.acwlimburg.be/studietoelagen
Mail naar: studietoelagen@acwlimburg.be

ACW
Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
Tel 011 29 08 70
www.acwlimburg.be

Ook de gemeentelijke diensten verlenen ondersteuning. U kan hiervoor terecht aan de infobalie.